Správce osobních údajů

Ing. Regina Špírková

bajregi.cz

IČO: 08472751

Sidlo: náměstí Dr.Václava Holého 1054/13, Praha 8 - Libeň

 

Milá nakupující, milý nakupující,

provozuji e-shop bajregi.cz a jsem v určitých případech při prodeji textilních výrobků a dalšího zboží a při provozu webových stránek tzv. Správcem vašich osobních údajů a tyto údaje zpracovávám. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

Zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváš knihy, budu pracovat s kontaktními údaji, které mi sdělíš, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje.            

 

Z jakého důvodu? (účel zpracování)

Kontaktuji Tě pro další domluvu ohledně nákupu textilních výrobků.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho bude Vaše osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Tvoje data budu zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud nakoupíš, budu pracovat s údaji, které vyplníš v objednávce.

 

Z jakého důvodu? (účel zpracování)

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodat Ti textilní výrobky. Přes kontaktní údaje s Tebou bude také komunikovat ohledně stavu objednávky, případně ohledně reklamací nebo dotazů.

 

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění mé právní povinnosti.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění mé služby a poté na dobu neurčitou, nejméně však po dobu stanovenou právními předpisy.

 

Newslettery (obchodní sdělení)

 Pokud jsi můj zákazník a nezakázal jste mi to při nákupu, použiji Tvoji e-mailovou adresu pro rozesílku  novinek.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jsi mi to při nákupu nezakázal a dále na základě mého oprávněného zájmu jako prodejce zboží.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

TVůj e-mail budu zpracovávat na dobu neurčitou. Z rozesílky se můžeš kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktuj na e-mailu: bajregi.cz.

 

Kdo se k datům dostane?

Data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem  e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy PrestaShop a dále
  • dopravce zboží a
  • případně externí účetní.

 

Osobní údaje zpracovávám pouze v ČR.

 

Co bys dál měl vědět

 Nemám pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 Pokud bys měl k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese regispirkova@gmail.cz.

 

A jaká máš práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Nařízení GDPR Ti dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké  osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžeš dále požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máš právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 Pokud si myslíš, že s daty nenakládám správně, máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 14. 09. 2022.

 

Regina